Održane konsultacije o Globalnoj studiji za implementaciju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 o ženama, miru i sigurnosti

U toku 2015. godine, Vijeće sigurnosti UN-a će na visokom nivou sazvati reviziju implementacije Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN-a o ženama, miru i sigurnosti (2000). Generalni sekretar je, u okviru revizije, delegirao globalnu studiju kako bi se procijenio napredak ostvaren na globalnom, regionalnom i državnom nivou te naglasili primjeri dobre prakse, nedostaci i izazovi u implementaciji, kao i nastali trendovi i prioriteti za poduzimanje aktivnosti.

Bosna i Hercegovina je izabrana kao jedna od lokacija za posjetu prilikom koje će se održati konsultacije sa relevantnim akterima, uključujući predstavnike vlasti i civilnog društva. U organizaciji Ujedinjenih nacija i UN Women danas je održan jedan u nizu konsultativnih sastanaka o Globalnoj studiji za implementaciju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 o ženama, miru i sigurnosti.

Globalnu studiju vodi eminentna ekspertica, gđa Radhika Coomaraswamy, bivša specijalna predstavnica generalnog sekretara za pitanja djece i oružanih sukoba, i bivša specijalna izvjestiteljica o nasilju nad ženama, koja donosi transparentan i nezavisan pogled na istraživanje i analizu.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)