Podrška sankcionisanju nasilja koje se vrši upotrebom modernih tehnologija

U okviru projekta „Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja“ danas je u prepunoj sali općine Doboj jug održan konsultativni sastanak. Sastanku su prisustvovali/e predstavnici/ce policije, Službe za društvene djelatnosti, pedagoškog zavoda i nevladinih organizacija. Prvi dio sastanka bio je posvećen prezentiranju preliminarnih rezultata istraživanja stavova, mišljena i znanja ispitanika/ca iz svih 12 općina Ze-do kantona na temu nasilja nad ženama i novog oblika nasilja koje se čini upotrebom modernih tehnologija i uređaja.

Tokom drugog dijela sastanka diskutovali/e smo o problematici prijavljivanja i procesuiranja nasilja nad ženama, kao i o izazovima i preprekama za procesuiranje nasilja koje se čini upotrebom modernih tehnologija i uređaja. Učesnici/e su izrazili/e zabrinutost pojavnošću ovog problema i prijekom potrebom za njegovo sankcionisanje.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

 

Support