Podrška sankcionisanju nasilja koje se vrši upotrebom modernih tehnologija

U okviru projekta „Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja“ danas je u prepunoj sali općine Doboj jug održan konsultativni sastanak. Sastanku su prisustvovali/e predstavnici/ce policije, Službe za društvene djelatnosti, pedagoškog zavoda i nevladinih organizacija. Prvi dio sastanka bio je posvećen prezentiranju preliminarnih rezultata istraživanja stavova, mišljena i znanja ispitanika/ca iz svih 12 općina Ze-do kantona na temu nasilja nad ženama i novog oblika nasilja koje se čini upotrebom modernih tehnologija i uređaja.

Tokom drugog dijela sastanka diskutovali/e smo o problematici prijavljivanja i procesuiranja nasilja nad ženama, kao i o izazovima i preprekama za procesuiranje nasilja koje se čini upotrebom modernih tehnologija i uređaja. Učesnici/e su izrazili/e zabrinutost pojavnošću ovog problema i prijekom potrebom za njegovo sankcionisanje.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)