Gluhe i nagluhe osobe bar u jednom segmentu nisu diskriminisane

Danas, sve gluhe i nagluhe osobe u ZDK imaju u zdravstvenim knjižicama oznaku da se radi o gluhoj ili nagluhoj osobi, što im omogućava prednost prilikom korištenja usluga zdravstvenih institucija.
U ime članova/ica Udruženja gluhih i nagluhih Zenica obratile smo se Ministarstvu zdravstva ZDK povodom svakodnevne diskriminacije gluhih i nagluhih osoba prilikom pristupa i ostvarivanja usluga primarne i druge zdravstvene zaštite.
Veliko hvala ministru zadravstva ZDK Bojanu Gvozdenović koji je prepoznao problem i dao svesrdnu podršku, čime je pokazao da za rješavanje pojedinih problema marginalizovanih grupa često nije potreban novac, nego dobra volja.
Hvala i Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK koji je u vrlo kratkom periodu proveo cijeli proces označavanja zdravstvenih knjižica za gluhe i nagluhe osobe.
A mi, mi nastavljamo dalje u borbi protiv diskriminacije….

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)