Zabilježen porast zahtjeva za besplatnom pravnom pomoći

Za 12 mjeseci 2014. godine 1447 žena je direktno dobilo besplatnu pravnu pomoć, ostvarilo pravo na pristup pravdi, i informisalo se o svojim pravima. Zaštita i ostvarivanje prava iz oblasti porodičnog prava i dalje predstavljaju zahtjev broj 1. Porast zahtjeva za razvod braka može se tumačiti kao pokazatelj nestabilnosti održanja zajedničkog života zbog utjecaja nezaposlenosti, nemogućnosti zaposlenja, ekonomske ovisnosti žene o mužu, alkoholizma, nasilnog ponašanja. Gotovo svaka druga klijentica je u svom životu doživjela neki vid nasilja – fizičko, psihološko, seksualno, ekonomsko, nasilje uporebom modernih tehnologija i uređaja. Prema bazi podataka došlo je do porasta broja predmeta koji se odnose na mobing. Izvadak iz izvještaja možete pšogledati ovdje.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)