Zabilježen porast zahtjeva za besplatnom pravnom pomoći

Za 12 mjeseci 2014. godine 1447 žena je direktno dobilo besplatnu pravnu pomoć, ostvarilo pravo na pristup pravdi, i informisalo se o svojim pravima. Zaštita i ostvarivanje prava iz oblasti porodičnog prava i dalje predstavljaju zahtjev broj 1. Porast zahtjeva za razvod braka može se tumačiti kao pokazatelj nestabilnosti održanja zajedničkog života zbog utjecaja nezaposlenosti, nemogućnosti zaposlenja, ekonomske ovisnosti žene o mužu, alkoholizma, nasilnog ponašanja. Gotovo svaka druga klijentica je u svom životu doživjela neki vid nasilja – fizičko, psihološko, seksualno, ekonomsko, nasilje uporebom modernih tehnologija i uređaja. Prema bazi podataka došlo je do porasta broja predmeta koji se odnose na mobing. Izvadak iz izvještaja možete pšogledati ovdje.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal