Statistika pružene besplatne pravne pomoći za 2015 godinu

U periodu od 01/01/2015 – 31.12.2015. godine pružena je 1431 usluga besplatne pravne pomoći za 1220 korisnica/ka. Najviše pruženih usluga odnosilo se na oblast porodičnog (56%) i socijalnog prava (27%). Broj usluga koji se odnosio na zaštitu od diskriminatornih praksi je 39. Više od 87% od sveukupnog broja klijentica je u svom životu doživjela neki vid nasilja. Najčešće zastupljeni oblik je kombinovani (fizičko, psihološko i ekonomsko). Više informacija možete pročitati ovdje.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal