Uslovne kazne i dalje dominiraju!

„Centar za pravnu pomoć ženama“ Zenica je u periodu od 12 mjeseci 2013/2014 izvršio monitoring krivičnih postupaka spolno i rodno zasnovanog nasilja. Od 227 praćenih predmeta najveći broj sankcija je u ivdu uslovne kazne, njih 101 (65%). Nije zabilježen predmet u kojem je izrečena zaštitna mjera. Krivičnopravne sankcije za djela SRZN su generalno uzevši blage, na granici, a ponekad i ispod granice propisane zakonom. Pročitajte izvadak iz analitičkog izvještaja kao i cijeli tekst Izvještaja.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal