Uvođenje i osiguravanje standarda rodne ravnopravnosti u kreiranju i primjeni javnih i institucionalnih politika

U okviru ovog programa Centar za pravnu pomoć ženama ulaže napore za:

  • Integrisanje i dosljedno sprovođenje UN rezolucije 1325
  • Dosljedno provođenje principa rodne ravnopravnosti i afirmativnih ženskih politika u institucionalnim praksama i obrazovnom sistemu
  • Usvajanje Evropske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnim nivoima (općine/opčtine i gradovi)
  • Povećanje kritične mase zalagača za ustavne promjene koji će voditi reviziju Ustava u pravcu sekularizma i antimilitarizma, protiv etnonacionalizma, za građansku BiH, bez podjela po bilo kojem diskriminatornom osnovu, uključujući rod i spol.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal