Diskriminacija žena u profesionalnom napredovanju

Pitanje:
Zovem se A.A., imam 45. Godina i majka sam dvoje djece. Već 15 godina zaposlena sam u jednoj privatnoj firmi koja se bavi izvozom legura čelika. Zaposlila sam se sa srednjom stručnom spremom. Uporna sam i odlučna osoba, tako da sam radila i učila. Uz posao sam završavala fakultet, kao vanredni student. U firmi se svo vrijeme primaju kadrovi sa VSS. Prije četiri godine sam diplomirala i odmah predala diplomu i ostale dokumente u kadrovsku službu firme. Iako sam aplicirala i tražila od poslodavca da me unaprijedi, na svaku moju poslanu molbu poslodavac bi odgovarao s podsmijehom. Svaki put kada bi izišao konkurs, primali bi se muškarci, podobni, ili oni s jakim vezama i poznanstvima. Moj rad i trud je totalno neprimjećen i degradiran.
Kakva su moja prava?

Odgovor:
Situacija koju ste opisali tipičan je primjer diskriminacija na temelju spola. U ovom slučaju poslodavac Vas je direktno diskriminirao, čime je postupao protivno odredbama Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZD). Ukoliko se odlučite suprotstaviti diskriminatornom ponašanju Vašeg poslodavca, ZZD predviđa mehanizme zaštite i to upućivanje žalbe Insitiuciji Ombudsmana za ljudska prava u BiH, ili podizanje tužbe i pokretanje sudskog postupka za utvrđivanje diskriminacije.

Prije nego se odlučite za jedno ili drugo, bilo bi dobro da uputite poslodavcu dopis (pismeno), svojevrsnu opomenu pred tužbu, kojim ćete staviti do znanja da ste upoznati sa svojim pravima, a i o njegovom diskriminatornom ponašanju i kršenju zakona, te da namjeravate tražiti zaštitu svojih prava pred nadležnim institucijama, ukoliko Vas i dalje bude direktno diskriminirao. Nekada i samo slanje opomene poslodavcu daje pozitovne efekte.Diskriminacija na temelju spola problem je sa kojim se žene svakodnevno susreću i najprisutnija je upravo u svijetu rada, zapošljavanja i napredovanja na radnom mjestu.

Osnovno zakonsko uporište:
– Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“ broj 59/09)
– Zakon o radu FBiH

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)