U Zenici formirana Koalicija „Positive Tolerance“

Po uzoru na druge gradove u BiH, u Zenici je 20. aprila održana javna promocija neformalne koalicije za borbu protiv mržnje „Positive Tolerance“. Promociji su prisustvovali/e predstavnici/e civilnog i javnog sektora.

U okviru programa održana je i obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje i predrasuda. Cilj obuke bio je upoznati učesnike/ce sa elementima krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda, te mogućim odgovorima lokalne zajednice na ovakve pojave.

Nakon obuke, članovi Koalicije potpisali su Memorandum o saradnji, čime su se pridružiti mreži koalicija za borbu protiv mržnje širom Bosne i Hercegovine.

Podršku osnivanju i djelovanju Koalicije dala je Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Fotografije sa događaja možete pogledati OVDJE.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)