Jačanje saradnje sa Regionalnim monitoring timovima za suzbijanje trgovine ljudima

Kraj mjeseca maja obilježile smo organizovanjem Konsultativno-informativne sesije za članove i članice Regionalnih monitoring timova za suzbijanje trgovine ljudima sa područja Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona.
Ovo je bila značajna prilika za razmjenu iskustava i informacija u djelovanju na preveniranju i suzbijanju djela trgovine ljudima i načina kako zajedno možemo uticati na promjenu praksi za poboljšanje pristupa pravdi za žrtve trgovine ljudima.
Aktivnost je održana 30.05.2022., a provodi se pod okriljem Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire, a u okviru projekta Centra ženskih prava iz Zenice pod nazivom „Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima“.

#USAinBiH #USAmbBiH  #USAIDINSPIRE @USAID Bosnia and Herzegovina @Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)