Pravo romske djece na boravak u ustanovama predškolskog obrazovanja

Pitanje:
Ja sam Romkinja i imam štand na gradskoj pijaci, gdje prodajem povrće i voće. Muž povremeno radi fizičke poslove u građevini i za lokalno komunalno preduzeće. Često je na terenu, a meni pomaže na pijaci kad god ima vremena. Nedavno mi je umrla majka i nema ko da ostaje sa našim najmlađim djetetom od 4 godine dok smo muž i ja po cijeli dan na poslu. Prije nekoliko dana sam odvela dijete da ga upišem u gradsko obdanište. Rekli su mi da nema mjesta. Znam da to nije istina, jer se inače zna da u obdaništima nema puno djece. Vjerujem da su tako rekli jer su vidjeli da smo Romi. Mogu li da ih tužim?

Odgovor:
Situacija koju ste opisali može smatrati diskriminacijom po etničkoj, nacionalnoj, rasnoj i socijalnoj osnovi, ali samo u slučaju ukoliko se utvrdi tačnost vaših navoda.
Prvo pokušajte sa slanjem pismenog zahtjeva za upis djeteta ili upitom za pismeno očitovanje da nema mjesta u obdaništu, a tek po negativnom očitovanju ili nedostatku očitovanja treba iskoristiti druge mehanizme.
Jedan od mehanizama zaštite je upućivanje žalbe Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH, koji u daljem postupku ispituje navode o diskriminaciji i daje preporuku ustanovi (obraništu) da prekine sa diskriminirajućom praksom.
Drugi način je da podnesete antidiskriminacijsku tužbu protiv ustanove i tražite poštivanje Vaših prava u sudskom postupku pred mjesno nadležnim sudom.

Osnovno zakonsko uporište:
– Ustav BiH..
– Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Član 6 (Zabrana diskriminacije)
– Zakon o zabrani diskriminacije

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)