Pravo romske djece na boravak u ustanovama predškolskog obrazovanja

Pitanje:
Ja sam Romkinja i imam štand na gradskoj pijaci, gdje prodajem povrće i voće. Muž povremeno radi fizičke poslove u građevini i za lokalno komunalno preduzeće. Često je na terenu, a meni pomaže na pijaci kad god ima vremena. Nedavno mi je umrla majka i nema ko da ostaje sa našim najmlađim djetetom od 4 godine dok smo muž i ja po cijeli dan na poslu. Prije nekoliko dana sam odvela dijete da ga upišem u gradsko obdanište. Rekli su mi da nema mjesta. Znam da to nije istina, jer se inače zna da u obdaništima nema puno djece. Vjerujem da su tako rekli jer su vidjeli da smo Romi. Mogu li da ih tužim?

Odgovor:
Situacija koju ste opisali može smatrati diskriminacijom po etničkoj, nacionalnoj, rasnoj i socijalnoj osnovi, ali samo u slučaju ukoliko se utvrdi tačnost vaših navoda.
Prvo pokušajte sa slanjem pismenog zahtjeva za upis djeteta ili upitom za pismeno očitovanje da nema mjesta u obdaništu, a tek po negativnom očitovanju ili nedostatku očitovanja treba iskoristiti druge mehanizme.
Jedan od mehanizama zaštite je upućivanje žalbe Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH, koji u daljem postupku ispituje navode o diskriminaciji i daje preporuku ustanovi (obraništu) da prekine sa diskriminirajućom praksom.
Drugi način je da podnesete antidiskriminacijsku tužbu protiv ustanove i tražite poštivanje Vaših prava u sudskom postupku pred mjesno nadležnim sudom.

Osnovno zakonsko uporište:
– Ustav BiH..
– Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Član 6 (Zabrana diskriminacije)
– Zakon o zabrani diskriminacije

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal