Godišnji izvještaj o radu za 2017. godinu

Godisnji_izvjestaj_o_radu za 2017. godinu pripremljen je sa željom da širu publiku upoznamo sa realizovanim aktivnostima po programima Centra ženskih prava, kao i da predstavimo postignute rezultate.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal