Dodijeljeni certifikati iz obuke znakovnog jezika za zdravstvene radnike/ce

Kad postoji spremnost institucija onda postoji i mogućnost za promjene. Dokaz tome je i današnja konferencija “Poboljšanje pristupa pravdi za žrtve diskriminacije kroz prevenciju i eliminaciju diskriminatornih praksi u institucijama”, koja je u Zenici okupila predstavnike/ce i institucija ZDK i SBK u sistemu zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja, predstavnike policije i medija.

Predstavljeni su rezultati antidiskriminacijskog programa Centra, publikacije nastale tokom protekle godine, i dodijeljeni certifikati za 15 polaznika/ca specijalizovane obuke iz osnova znakovnog jezika za zdravstvene radnike/ce Doma zdravlja i Kantonalne bolnice u Zenici.

Ova aktivnost realizovana je u okviru programa malih grantova koalicije Jednakost za sve podržanog od strane USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)