„Rodna (NE)ravnopravnost – predrasude i stereotipi“ – seminar za sudije i sutkinje

Centar ženskih prava, u saradnji sa JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, realizovao je trodnevni seminar za sudije i sutkinje krivičnog referata.

Seminar pod nazivom „Rodna (NE)ravnopravnost – predrasude i stereotipi“ imao je za cilj približiti uticaj i posljedice rodnih predrasuda i stereotipa prilikom procesuiranja djela rodno zasnovanog nasilja u sistemu pravosuđa.

Organizovanje seminara podržalo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, a finansijsku pomoć i podršku osigurala je Fondacija Kvinna till Kvinna.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal