„Rodna (NE)ravnopravnost – predrasude i stereotipi“ – seminar za sudije i sutkinje

Centar ženskih prava, u saradnji sa JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, realizovao je trodnevni seminar za sudije i sutkinje krivičnog referata.

Seminar pod nazivom „Rodna (NE)ravnopravnost – predrasude i stereotipi“ imao je za cilj približiti uticaj i posljedice rodnih predrasuda i stereotipa prilikom procesuiranja djela rodno zasnovanog nasilja u sistemu pravosuđa.

Organizovanje seminara podržalo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, a finansijsku pomoć i podršku osigurala je Fondacija Kvinna till Kvinna.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)