Pokrenuta Inicijativa za sankcionisanje počinitelja nasilja putem informaciono-komunikacionih tehnologija

POKRENUTA INICIJATIVA ZA IZMJENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONA FBIH U CILJU STVARANJA ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA SANKCIONISANJE OSOBA KOJE VRŠE KRIVIČNA DJELA PUTEM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA.

Inicijativu pokreće Centar ženskih prava iz Zenice zajedno sa Udruženjem žena sudija u BiH, ekspertima:

– Ombudsmenkom Džumhur Jasminkom,
– sutkinjom Kantonalnog suda Sarajevo Zahiragić Adisom,
– sudijom Kantonalnog suda Zenica Maličbegović Enesom,
– sutkinjom Vrhovnog suda FBIH Begić Jasminom,
– federalnom tuziteljicom Hadžiomerović Muftić Hajrijom,
– predstavnikom MUP ZDK Glavaš Nedeljkom,
– dekanom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Korajlić Nedžadom, i
– predstavnikom Federalnog ministarstva pravde.

Na ovom linku prenosimo Upozorenje MUP ZDK o zloupotrebi društvenih mreža i drago nam je da je ovaj problem napokon prepoznat.

Photo credit: preuzeto sa Zenicablog

 

Support