Pokrenuta Inicijativa za sankcionisanje počinitelja nasilja putem informaciono-komunikacionih tehnologija

POKRENUTA INICIJATIVA ZA IZMJENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONA FBIH U CILJU STVARANJA ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA SANKCIONISANJE OSOBA KOJE VRŠE KRIVIČNA DJELA PUTEM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA.

Inicijativu pokreće Centar ženskih prava iz Zenice zajedno sa Udruženjem žena sudija u BiH, ekspertima:

– Ombudsmenkom Džumhur Jasminkom,
– sutkinjom Kantonalnog suda Sarajevo Zahiragić Adisom,
– sudijom Kantonalnog suda Zenica Maličbegović Enesom,
– sutkinjom Vrhovnog suda FBIH Begić Jasminom,
– federalnom tuziteljicom Hadžiomerović Muftić Hajrijom,
– predstavnikom MUP ZDK Glavaš Nedeljkom,
– dekanom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Korajlić Nedžadom, i
– predstavnikom Federalnog ministarstva pravde.

Na ovom linku prenosimo Upozorenje MUP ZDK o zloupotrebi društvenih mreža i drago nam je da je ovaj problem napokon prepoznat.

Photo credit: preuzeto sa Zenicablog

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)