“Gender (Non)Equality – Prejudices and Stereotypes” – Seminar for judges

The Center of Women’s Rights, in cooperation with Public institution Center for Judicial and Prosecutorial Training of FBiH, has implemented a three-day seminar for judges of the criminal department.

The seminar entitled “Gender (Non)Equality – Prejudice and Stereotypes” aimed to bring closer the impact and consequences of gender prejudices and stereotypes during proceedings for gender-based violence in the judiciary system.

The organization of the seminar was supported by the High Judicial and Prosecutorial Council of BiH, and the financial aid and support was provided by the Kvinna till Kvinna Foundation.

Mapa: Mreža pomagačica

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja