Ozvaničen početak saradnje sa Općinskim sudom u Goraždu

Potpisivanjem Protokola o saradnji ozvaničen je početak saradnje sa Općinskim sudom u Goraždu, koji će u svom fokusu imati monitoring procesuiranja krivičnih djela seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Zahvaljujemo Predsjedniku suda, Imamović Seadu, na ukazanom  razumjevanju, izuzetno podržavajućem pristupu i gostoprimstvu, koji su zasigurno kvalitetan osnov za uspješan rad na unapređenju prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)