Potpisan Protokol o saradnji sa Kantonalnim sudom u Livnu

U Kantonalnom sudu u Livnu danas, 11. juna 2018. godine, potpisan je Protokol o saradnji na implementaciji projekta „Unaprjeđenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BIH“ između predsjednika Kantonalnog suda u Livnu Nedima Begića i Centra ženskih prava iz Zenice, kojeg zastupa predsjednica Meliha Sendić.

Ovim Protokolom Kantonalni sud u Livnu se obvezao da će osigurati pristup sudu i suđenjima monitorkama koje su određene za praćenje predmeta, a koji se odnose na procesuiranje krivičnih djela seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal