Potpisan Protokol o saradnji sa Kantonalnim sudom u Livnu

U Kantonalnom sudu u Livnu danas, 11. juna 2018. godine, potpisan je Protokol o saradnji na implementaciji projekta „Unaprjeđenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BIH“ između predsjednika Kantonalnog suda u Livnu Nedima Begića i Centra ženskih prava iz Zenice, kojeg zastupa predsjednica Meliha Sendić.

Ovim Protokolom Kantonalni sud u Livnu se obvezao da će osigurati pristup sudu i suđenjima monitorkama koje su određene za praćenje predmeta, a koji se odnose na procesuiranje krivičnih djela seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)