U Brezi održana radionica „Upoznaj, zapamti, koristi“

U općini Breza održana je radionica kojoj je prisustvovalo 35 osoba iz lokalne zajednice, policije, škola, vrtića, općine, centra za socijalni rad. Razgovarali smo o profilu žrtve i nasilnika, porukama koje se upućuju kroz životni ciklus žena i muškaraca, rodnim ulogama, korijenu i posljedicama nasilja. Učesnice/ke smo upoznale/i i sa odgovornostima i obavezama institucija u sistemu zaštite od nasilja, ali i na odgovornost svih nas da reagujemo, spriječimo i prijavimo nasilje koje se čini prema bilo kome, bilo kada i bilo gdje. Tokom radionice razgovorale smo i o sve učestalijem obliku izvršenja nasilja, a to je nasilje putem savremenih tehnologija i uređaja, tzv., virtuelno nasilje, koji niti jedan zakon u FBiH ne sankcioniše. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)