Sedma promocija besplatne pravne pomoći žrtvama diskriminacije – Donji Vakuf

14. jula 2015. smo u Donjem Vakufu održale sedmu promociju besplatne pravne pomoći žrtvama diskriminacije. Nakon toga smo na preporuku udruženja „Romska pravda“ i „Narcis“ obišle nekoliko romskih porodica za koje nam je rečeno da bi najhitnije trebale pravnu pomoć. Romi žive u različitim dijelovima Donjeg Vakufa, integrisani u zajednici. Uredna dvorišta, bašte, nasadi malina… njihova domaćinstva se ni po čemu ne razlikuju od drugih. Ta slika potpuno ruši predrasude koje svakodnevno prate romsku populaciju. Ipak, problema ima mnogo, ali se uz upornost lokalnih romskih udruženja, u koje imaju povjerenje, postepeno rješavanju. Centar će pomoći najbolje što može, pružajući besplatnu pravnu pomoć. Fotografije možete pogledatiovdje.

Ova aktivnost realizovana je u okviru prvog ciklusa malih grantova “Koalicija – Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID)

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)