Napravljen pomak za unaprijeđenje zdravstvene zaštite gluhih i nagluhih osoba

Danas je na programu “Vijesti u 12” Radio Federacije BiH objavljen prilog o poduzetim aktivnostima za unaprijeđenje zdravstvene zaštite za sve gluhe i nagluhe osobe sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Snimak možete poslušati na 10:48 minuti priloga putem ovog linka.

Ovaj pomak rezultat je zalaganja aktivistica Centra za rješavanje prepreka u korištenju prava na zdravstvenu zaštitu na koje su, zbog vrste invaliditeta, nailazile gluhe i nagluhe osobe, zbog čega korištenje pomenutog prava vrlo često nije bilo pravovremeno, adekvatno i jednako u odnosu na druge.

Sa Ministarstvom zdravstva i Zavodom za zdravstveno osiguranje Ze-do kantona postignut je dogovor za unificirano i vidljivo označavanje zdravstvenih legitimacija svih gluhih i nagluhih osoba, koje će, prema nalogu Zavoda za zdravstveno osiguranje Ze-do kantona, vršiti nadležne poslovnice. Zdravstvene legitimacije ubuduće će imati klauzulu koja će se za gluhe i nagluhe osobe navoditi na pretposljednoj stranici. Da bi osiguranik ostvario pravo na ovu klauzulu potrebno je da priloži potvrdu udruženja, liječnički nalaz, ili da je korisnik ortopedskog pomagala prema evidenciji Zavoda.

Ova aktivnost realizovana je u okviru prvog ciklusa malih grantova “Koalicija – Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal