Napravljen pomak za unaprijeđenje zdravstvene zaštite gluhih i nagluhih osoba

Danas je na programu “Vijesti u 12” Radio Federacije BiH objavljen prilog o poduzetim aktivnostima za unaprijeđenje zdravstvene zaštite za sve gluhe i nagluhe osobe sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Snimak možete poslušati na 10:48 minuti priloga putem ovog linka.

Ovaj pomak rezultat je zalaganja aktivistica Centra za rješavanje prepreka u korištenju prava na zdravstvenu zaštitu na koje su, zbog vrste invaliditeta, nailazile gluhe i nagluhe osobe, zbog čega korištenje pomenutog prava vrlo često nije bilo pravovremeno, adekvatno i jednako u odnosu na druge.

Sa Ministarstvom zdravstva i Zavodom za zdravstveno osiguranje Ze-do kantona postignut je dogovor za unificirano i vidljivo označavanje zdravstvenih legitimacija svih gluhih i nagluhih osoba, koje će, prema nalogu Zavoda za zdravstveno osiguranje Ze-do kantona, vršiti nadležne poslovnice. Zdravstvene legitimacije ubuduće će imati klauzulu koja će se za gluhe i nagluhe osobe navoditi na pretposljednoj stranici. Da bi osiguranik ostvario pravo na ovu klauzulu potrebno je da priloži potvrdu udruženja, liječnički nalaz, ili da je korisnik ortopedskog pomagala prema evidenciji Zavoda.

Ova aktivnost realizovana je u okviru prvog ciklusa malih grantova “Koalicija – Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)