Velika zainteresiranost za radionicu na Mošćanici

Odlična atmosfera, entuzijazam i zainteresiranost velikog broja stanovnica MZ Mošćanica obilježila je današnju radionicu.
Pravno opismenjavanje žena iz oblasti porodičnog prava i socijalne zaštite, zaštite od nasilja nisu bile jedine teme današnjeg skupa.

Ova radionica bila je prilika da se učesnice upoznaju i sa novinama u pogledu ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite za gluhe i nagluhe osobe, kao i inicijativom za izjednačavanje vanbračnih i bračnih partnera prilikom ostvarivanja prava na porodičnu penziju.

Fotografije sa događaja možete pogledati na sljedećoj poveznici. Izvođenje ove radionice pomogla je Gradska uprava Grada Zenice.

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)