Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja

Održavanjem konsultativnih sastanak u Usori, Maglaju i Žepču Centar za pravnu pomoć ženama započeo je drugu fazu implementacije projekta pod nazivom „Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja“.

Tokom prethodna dva dana aktivistice Centra i predstavnici/ce policije, centara za socijalni rad, suda, NVO i medija razmjenivali/e su svoja iskustva i definisali prepreke koje stoje na putu adekvatne prevencije i zaštite od nasilja nad ženama.

Poseban fokus sastanaka posvećen je problemu nasilja koje se čini upotrebom modernih tehnologija. Zbog nepostojanja zakonskog okvira koji bi regulisao zaštitu od ove vrste nasilja Centar, kao i institucije sistema nadležne za zaštitu nasilja i nasilja u porodici ostaju nemoćne.

Ovi sastanci biće jedna od vodilja u kreiranju i/ili unapređenju zakonskih mogućnosti i mehanizama zaštite od nasilja, sa fokusom na nasilje koje se čini upotrebom modernih tehnologija.

Fotografije sa sastanaka možete pogledati na ovoj poveznici.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)