U Visokom održan konsultativni sastanak

U Visokom je danas održan četvrti po redu konsultativni sastanak u okviru projekta pod nazivom „Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja“.

Cilj sastanka bio je da zajedno sa institucionalnim partnerima sa područja Općine Visoko razgovaramo o problemima sa kojima se suočavaju u radu na procesuiranju slučajeva nasilja u porodici i nasilja prema ženama i djeci, kako bi zajedno inicirali postupak unapređenja postojećih mehanizama zaštite. Sastanku su prisustvovali predstavnici/ce centra za socijalni rad, doma zdravlja, suda i medija.

Specifični fokus sastanka bio je na davanju prijedloga u vezi zaštite od nasilja koje se čini upotrebom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija i uređaja.

Fotografije sa sastanka možete pogledati na ovoj poveznici.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)