Forum teatar

Forum teatar je stigao u Zenicu!
Forum teatar je tehnika koja u sebi objedinjuje umijeće glume i ima vrlo široku primjenu u aktivističkom radu. Vrlo je popularan način za ukazivanje na društvene probleme i za pozivanje na rješavanje problema koji muče zajednicu podjedako kao i pojedince/ke.
Na dvodnevnom teningu koji je održan u Zenici, 13. i 14. Septembra aktivistice Centra i zainteresirane zeničanke imale su priliku čuti o nastanku forum teatra, naučiti metodolgiju i kroz praktičan rad obraditi dvije aktuelne teme/problema u lokalnoj zajednici.

Fotogalerija.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)