20 godina rada Centra za pravnu pomoć ženama

Na današnji dan, prije tačno 20 godina, osnovan je Centar za pravnu pomoć ženama. Obilježavanje godišnjice posvećujemo upravo onima zbog kojih postojimo svih ovih godina i ono neće trajati samo danas. Sve do 10. decembra, kraja Svjetske kampanje 16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, organizovat ćemo razne aktivnosti. Zato vas pozivamo da nam se počevši od sutra, 18. oktobra, pridružite na prvim javnim događajima u Zenici i Žepču.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)