Međunarodna konferencija “Jednaki u različitosti”

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH organizovala je konferenciju međunarodnog karaktera pod nazivom “Jednaki u različitosti”. Poseban cilj konferencije bio je kreiranje prostora za dijalog o dostignutom nivou zaštite ljudskih prava u BiH dvadeset godina poslije i izazovima koje očekuje sve relevatne aktere koji se bave promocijom, edukacijom i zaštitom ljudskih prava u budućnosti, posebno u kontekstu borbe protiv diskriminacije i veće senzibilnosti prema ranjivim grupama u društvu. Konferencija je organizovana u povodu obilježavanja 20 godina postojanja i rada ove institucije.

20 godina rada Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i 20 godina rada Centra za pravnu pomoć ženama.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)