Međunarodna konferencija “Jednaki u različitosti”

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH organizovala je konferenciju međunarodnog karaktera pod nazivom “Jednaki u različitosti”. Poseban cilj konferencije bio je kreiranje prostora za dijalog o dostignutom nivou zaštite ljudskih prava u BiH dvadeset godina poslije i izazovima koje očekuje sve relevatne aktere koji se bave promocijom, edukacijom i zaštitom ljudskih prava u budućnosti, posebno u kontekstu borbe protiv diskriminacije i veće senzibilnosti prema ranjivim grupama u društvu. Konferencija je organizovana u povodu obilježavanja 20 godina postojanja i rada ove institucije.

20 godina rada Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i 20 godina rada Centra za pravnu pomoć ženama.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal