Okrugli stol “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Crnoj Gori”

Da li je pravda iznevjerila žene preživjele nasilja?
Odgovor na to pitanje smo pokusale dobiti akciono orijentiranim istrazivanjem rađenim u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj.
Da bi upoznale širu stručnu javnost sa nalazima istraživanja i preporukama za efikasno sprečavanje, zaštitu i procesuiranje organizovale smo Okrugli stol “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Crnoj Gori”.

Istraživanje je realizirano u okviru EU-UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj – „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ 2017-2020.

Hvala kolegicama iz Centra za ženska prava Podgorica na svesrdnoj podršci i aktivnom učešću u cijelom procesu.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal