Medijska promocija antidiskriminacijskog programa na Radio FBiH

Članice Centra za pravnu pomoć ženama 17. juna su bile gošće Informativnog centra Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovo je bila prilika da se šira popoulacija upozna sa antidiskriminacionim programom Centra i poziv građnakam i građanima da kontaktiraju Centar ukoliko osjećaju da su žrtva diskriminatorne prakse.

Niste imale/i priliku poslušati emisiju uživo? Pratite ovu poveznicu.

Ova aktivnost je realizovana u okviru prvog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Support