U Žepču promovisan program besplatne pravne pomoći žrtvama diskriminacije

Centar za pravnu pomoć ženama nastavio je promociju programa za poboljšanje pristupa pravdi žrtvama diskriminacIje, a koja je danas održana na području Općine Žepče.

Program je najprije promovisan putem Radio stanice Žepče. Prilog možete poslušati ovdje. Članice Centra upoznale su širu javnost na koje sve načine možemo pomoći svima onima koji se osjećaju žrtvom diskriminacije, te iskoristile priliku i pozvale sve zainteresovane građanke i građane Žepča da nam se pridruže na promociji koja je održana u prostorijama Centra za socijalni rad.

Ova aktivnost realizovana je u okviru prvog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)