Nastavljamo sa organizovanjem stručnih foruma za uposlenike/ce centara za socijalni rad

Predstavnici/ce centara za socijalni rad sa područja HNK, ZHK i Kantona 10 uzeli su učešće na Stručnom savjetovanju na temu uloge institucija socijalne zaštite u ostvarenju prava žrtava trgovine ljudima.
Poseban fokus bio je na ostvarivanju imovinsko-pravnog zahtjeva za naknadu štete za žrtve trgovine ljudima.
Jedna od zajedničkih poruka je spremnost da formalno uredimo saradnju, oslanjajući se i koristeći resurse Centra ženskih prava
Prikazale smo i kratke filmove iz kampanje “Glas žrtava trgovine ljudima”, a neke od njih možete pronaći i na našem YouTube kanalu.
Aktivnost su sprovele partnerske organizacije Centar ženskih prava i Udruga socijalnih radnika SBK.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)