Učešće na međunarodnoj konferenciji “The Bridge over the Troubled Water – Celebrating and Strengthening Victim Support”

Godišnja konferencija VSE-a (Victims support Europe) veliki je međunarodni događaj koji je pružio jedinstvenu priliku ključnim akterima da se aktivno uključe u pitanja koja se odnose na žrtve kaznenih djela u Evropskoj uniji, ali i šire. Na konferenciji je učešće uzelo oko 250 učesnika/ca iz organizacija za pružanje podrške žrtvama – zaposlenika i samih žrtava, kao i praktičara, istraživača, stručnjaka, akademika, EU i nacionalnih dužnosnika, osoblja za provedbu zakona i pravosudnih djelatnika, kao i članova poslovne zajednice.
Drago nam je da smo bile dio Konferencije koja je održana u Zagrebu u periodu 22.-24. maj 2024. godine, čime još jednom  #centarzenskihprava potvrđuje svoje usmjerenje i posvećenost radu na unaprjeđenju podrške žrtvama svih oblika rodno zasnovanog nasilja zajedno sa #VictimSuportEuropa.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)