Prilog povodom Dana porodice

Danas se obilježava Dan porodice. Tim povodom RTV Zenica snimila je prilog u Centru za pravnu pomoć ženama. Govorile smo neadekvatnoj (nepostojećoj) populacijskoj politici u Bosni i Hercegovini; diskriminaciji mladih žena pri zapošljavbanju gdje ih se pita imaju li namjeru u skorije vrijeme da se udaju ili rađaju djecu ili se od njih traži da potpišu ugovor u kojem stoji da se obavezuju da najmanje 6 ili 12 mjeseci neće odsustvovati s posla ni po kojem osnovu.

Duška Andrić je govorila i o neprovođenju izvršnih presuda u vezi obaveze izdržavanja djece, gdje bi država ustanovljavanjem alimentacijskog fonda mogla, na neki način, da premosti taj problem do trenutka mogućnosti naplate od onoga koji je dužan plaćati izdržavanja i o mnogim drugim pitanjima koja znače podršku porodici, ženama i djeci.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)