U Travniku održana promocija programa protiv diskriminacije

Aktivistice Centra za pravnu pomoć ženama iz Zenice jučer, 14. maja su održale promociju programa besplatne pravne pomoći za žrtve diskrkiminacije. Promocija je održana u Travniku u prostorijama Centra za edukaciju mladih. Prisutne smo upoznale sa mogućnostima podrške, savjetovanja i zastupanja koje žrtvama diskriminacije, kao i onima koji/e osjećaju da su diskriminirani,može pružiti Centar za pravnu pomoć ženama.

Ova aktivnost je realizovana u okviru prvog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal