Održana radionica sa učenicama i učenicima OŠ Vladimir Nazor

Aktivistice Centra za pravnu pomoć ženama posljednjih mjeseci intenzivno rade na promociji besplatne pravne pomoći za žrtve diskriminacije, obavljaju terenske posjete u gradove Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona, gostuju u radio emisijama…

Ali mi ne zaboravljamo mlade – našu budućnost. Prije nekoliko minuta završena je radionica o ljudskim pravima žena, rodnim ulogama i identitetima. Radionica je bila namjenjena za učenike i učenice devetog razreda Osnovne škole Vladimir Nazor. Družili/e smo se, učili/e, promišljali/e i preispitivali/e stavove na ove teme. Ova radionica je potvrda da za rad sa mladima nisu potrebni projekti. Za rad sa mladima, najvećim potencijalom BiH, potrebno je jako malo – volja/želja za učenjem i rastom.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal