Održana radionica sa učenicama i učenicima OŠ Vladimir Nazor

Aktivistice Centra za pravnu pomoć ženama posljednjih mjeseci intenzivno rade na promociji besplatne pravne pomoći za žrtve diskriminacije, obavljaju terenske posjete u gradove Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona, gostuju u radio emisijama…

Ali mi ne zaboravljamo mlade – našu budućnost. Prije nekoliko minuta završena je radionica o ljudskim pravima žena, rodnim ulogama i identitetima. Radionica je bila namjenjena za učenike i učenice devetog razreda Osnovne škole Vladimir Nazor. Družili/e smo se, učili/e, promišljali/e i preispitivali/e stavove na ove teme. Ova radionica je potvrda da za rad sa mladima nisu potrebni projekti. Za rad sa mladima, najvećim potencijalom BiH, potrebno je jako malo – volja/želja za učenjem i rastom.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)