Nastavljamo promociju programa protiv diskriminacije

Članice Centra za pravnu pomoć ženama jučer su u Gornjem Vakufu/Uskoplje održale promociju programa besplatne pravne pomoći za žrtve diskriminacije. Širu javnost upoznale su sa programom kroz gostovanje na Radio Bugojno. Ukoliko niste slušali/e radio emisiju, ne brinite – priliku za to imat ćete u subotu, 16. maja sa početkom u 17:15 minuta. Snimak emisije možete poslušati ovdje.

Najavljujemo da će članice Centra večeras promovirati program u Travniku te pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže u prostorijama Centra za edukaciju mladih iz Travnika.

Ova aktivnost je realizovana u okviru prvog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)