Održan informativno-konsultativni sastanak o ostvarivanju prava za djecu, žrtve ili svjedoke zlostavljanja

Danas su članice Centra ženskih prava održale informativno-konsultativni sastanak sa predstavnicima/cama obrazovnih ustanova, ustanova socijalne i zdravstvene zaštite i policije.
Ovaj sastanak bio je prilika da predstavnici/ce institucija koje su u lancu zaštite od svih oblika nasilja razgovaraju o stvaranju lakšeg pristupa i ostvarivanja prava za djecu koje su žrtve ili svjedoci zlostavljanja.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal