Održan informativno-konsultativni sastanak o ostvarivanju prava za djecu, žrtve ili svjedoke zlostavljanja

Danas su članice Centra ženskih prava održale informativno-konsultativni sastanak sa predstavnicima/cama obrazovnih ustanova, ustanova socijalne i zdravstvene zaštite i policije.
Ovaj sastanak bio je prilika da predstavnici/ce institucija koje su u lancu zaštite od svih oblika nasilja razgovaraju o stvaranju lakšeg pristupa i ostvarivanja prava za djecu koje su žrtve ili svjedoci zlostavljanja.

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)