Zajedno za jednak pristup pravdi za žene žrtve nasilja

Promjene su moguće kada osvijestimo gdje su prepreke i kočnice ka napretku.
Zajedno sa sudijama/sutkinjama i tužiocima koračamo odlučno ka budućnosti za jednak pristup pravdi i poštivanje prava žena.
#Newapproach #newmodel for better position of women in the system of protection from violence #personoftrust #osobaodpovjerenja

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)