Centar ženskih prava na 65. Zasjedanju UN Komisije o statusu žena

UN Trust Fund to End Violence Against Women izabrao je Melihu Sendić, predsjednicu Centra ženskih prava, da bude jedna od ukupno 3 govornice ispred ženskih NVO iz cijeloga svijeta na 65. Zasjedanju UN Komisije o statusu žena.
Dobila sam čast i priliku da predstavim kontekst institucionalnog odgovora i uticaja pandemije na žrtve nasilja tokom protekle godine – da praksu sa terena, iz direktnog rada ženskih organizacija predstavim onima koji na visokom nivou donose političke odluke koje odlučuju o sudbini i zaštiti žena koje doživljavaju nasilje. Video izrađen u našoj produkciji otvorio je Zasjedanje, a osnovna mu je poruka značaj podrške i pomoći Centra (ženskih nevladinih organizacija) ženama koje doživljavaju nasilje. – Meliha Sendić
Ovaj događaj online je okupio preko 220 visoko rangiranih učesnika/ca, što je učešće činilo izuzetno odgovornim, a jedan od glavnih zaključaka istaknuta je potreba za core, fleksibilnim i višegodišnjem finansiranju, kako bi se moglo odgovoriti na goruće potrebe žena u situaciji i povećanom riziku od nasilja.

“Drago mi je da sam dala doprinos razmjeni vladinih i nevladinih predstavnika/a koji ce omogućiti nastavak kolektivnih napora za poboljšanje rada na zaustavljanju nasilja nad ženama i da tihi jecaj naših korisnica ne ostane unutar 4 zida, nevidljiv i zanemaren”. Izlaganje Melihe Sendić postao je jedna od glavnih preporuka za sad već održani Meksiko #GenerationEqualityForum, a dio izjave moguće je pogledati i ovdje:

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)