U Sarajevu održan Forum „Naknada nematerijalne štete za žrtve trgovine ljudima u okviru krivičnog postupka–iskorak ka dobrim praksama“

Forum na temu „Naknada nematerijalne štete za žrtve trgovine ljudima u okviru krivičnog postupka–iskorak ka dobrim praksama“ okupio je više od 30 praktičara/predstavnika institucija Ministarstva sigurnosti BiH, sektora pravosuđa i centara za socijalni koji rade direktno na zaštiti i ostvarenju prava žrtava trgovine ljudima.
Kroz ovakav oblik stručnog savjetovanja prikupili su se relavantni podaci koji ilustruju stanje i argumentiraju neophodnost hitne intervencije svih aktera uključivanja u zagovaračke procese osiguranja zaštite prava žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku, odnosno lakši pristup naknadi štete žrtvama krivičnog djela trgovine ljudima u krivičnom postupku.
Zahvaljujemo se našim izuzetnim izlagačima koji su predstavili stanje u praksi, svako iz svog ugla, prije svega Dragici Glušac, tužiteljIci Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, Šaćirović Edinu, tužitelju Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Jasminki Džumhur, Ombudsmenki Institucije Omubudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, te predstavnicama Centra ženskih prava Melihi Sendić i Aidi Ćosić.
Zahvaljujemo se i svim učesnicima, predstavnicima institucija iz Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog, Bosansko-podrinjskog kantona i Kantona Sarajevo na doprinosu i spremnosti da podrže aktivnosti usmjerene ka unaprijeđenju prava i položaja žrtava trgovine ljudima.
#USAinBiH #USAmbBiH #USAIDINSPIRE
Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire #USAID #bosniaandherzegovina

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)