Sastanak sa Regionalnim monitoringom timom za borbu protiv trgovine ljudima Istočno Sarajevo

U koordinaciji sa Republičkim koordinatorom Republike Srpske za borbu protiv trgovine ljudima, danas je u Istočnom Sarajevu održan sastanak sa članovima Regionalnog monitoring tima sa područja ove regije. Na sastanku se razgovaralo o prvom dosuđenom slučaju naknade štete za žrtvu trgovine ljudima u okviru krivičnog postupka, servisu besplatne pravne pomoći i i psihološke podrške ali i načinima kako svi zajedno možemo djelovati ka poboljšanju prava žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)