Za bolju zaštitu žrtava trgovine ljudima – sastanak sa članovima/ca RMT Trebinje

Sinergija i posvećenost mijenjanju stepena podrške žrtavama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini je naše određenje. Vođene tom misijom danas je u Trebinju održan sastanak sa članovima i članicama Regionalnog monitoring tima. Razgovaralo se o načinu kako svi/e zajedno možemo poduzeti korake u pravcu bolje prevencije, zaštite i podrške za žrtve trgovine ljudima.
 
#USAinBiH #USAmbBiH #USAIDINSPIRE
Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire #USAID #bosniaandherzegovina

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)