Forum Naknada nematerijane štete za žrtve trgovine ljudima – iskorak ka dobrim praksama”

Na Forumu na temu “Naknada nematerijane štete za žrtve trgovine ljudima – iskorak ka dobrim praksama” koji je 30.01.2023. održan u Banja Luci istaknut je važan aspekt razmjene informacija i praksi kako bi svi/e zajedno doprinijeli boljoj zaštiti žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima u svim fazama postupka i pred svim organima zaštite.
Razgovori i diskusija sa predstavnicima/cama centara za socijalni rad, tužilaštva, policije, Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH dao je okvirne smjernice za unaprijeđenje i snažnije uključivanje svih aktera u aktivnosti prevencije i suzbijanja trgovine ljudima u BiH.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)