Sastanak sa Ombudsmenkom Jasminkom Džumhur

Ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine, mr.sci. Jasminka Džumhur, u Područnom uredu institucije Ombudsmena Bosne i Hercegovine u Sarajevu održala je sastanak sa predstavnicama Centra za pravnu pomoć ženama iz Zenice, sa kojima je razgovarala o položaju žena u bosanskohercegovačkom društvu, kao i o slučajevima diskriminacije.

Tokom sastanka posebno je ukazano na potrebu snažnijeg djelovanja u cilju osiguranja uživanja prava po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja vanbračnih partnera s obzirom da trenutni propisi ne predviđaju ovu mogućnost iako je shodno odredbama porodičnih zakona vanbračna zajednica izjednačena sa bračnom.

Predstavnice Centra posebno su ukazale na diskriminatorne odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti Srednjobosanskog kantona, kojim se prava na socijalna davanja priznaju isključivo muškarcima kao nositeljima domaćinstva. U razgovoru na ovu temu, ombudsmenka Džumhur upoznala je predstavnice Centra o aktivnostima koje su Ombudsmeni Bosne i Hercegovine već poduzeli u cilju otklanjanja ove diskriminatorne pojave.

Sastanak je završen uz konstataciju da je važno jačati saradnju Ombusmena sa civilnim društvom, kao i da organizacija ovakvih sastanaka u cilju razmjena informacija, kao dio konsulatitvnog procesa trebaju biti sastavni dio svakodnevnih aktivnosti.

Tekst preuzet sa službene stranice Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)