Sastanak sa Ombudsmenkom Jasminkom Džumhur

Ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine, mr.sci. Jasminka Džumhur, u Područnom uredu institucije Ombudsmena Bosne i Hercegovine u Sarajevu održala je sastanak sa predstavnicama Centra za pravnu pomoć ženama iz Zenice, sa kojima je razgovarala o položaju žena u bosanskohercegovačkom društvu, kao i o slučajevima diskriminacije.

Tokom sastanka posebno je ukazano na potrebu snažnijeg djelovanja u cilju osiguranja uživanja prava po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja vanbračnih partnera s obzirom da trenutni propisi ne predviđaju ovu mogućnost iako je shodno odredbama porodičnih zakona vanbračna zajednica izjednačena sa bračnom.

Predstavnice Centra posebno su ukazale na diskriminatorne odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti Srednjobosanskog kantona, kojim se prava na socijalna davanja priznaju isključivo muškarcima kao nositeljima domaćinstva. U razgovoru na ovu temu, ombudsmenka Džumhur upoznala je predstavnice Centra o aktivnostima koje su Ombudsmeni Bosne i Hercegovine već poduzeli u cilju otklanjanja ove diskriminatorne pojave.

Sastanak je završen uz konstataciju da je važno jačati saradnju Ombusmena sa civilnim društvom, kao i da organizacija ovakvih sastanaka u cilju razmjena informacija, kao dio konsulatitvnog procesa trebaju biti sastavni dio svakodnevnih aktivnosti.

Tekst preuzet sa službene stranice Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.