„..prijavimo nasilje nad ženama i djevojčicama prije nego što nasilje eskalira u ubistvo..“

U Sarajevu i Zenici u posljednjih nekoliko dana osvanule su smrtovnice sa sadržajem koji upozorava na ubistva žena od strane partnera i bivših partnera. Fotografiju smrtovnice možete pronaći i ovdje.

Smrtovnice govore o problemu femicida na koji je Centar za pravnu pomoć ženama ukazivao još 2011. godine. Centar je pratio krivične postupke na 5 općinskih i 5 kantonalnih sudova u Federaciji BiH.

Od ukupno 17 praćenih slučajeva po kategoriji „Krivična djela protiv života i tijela“, u 14 slučajeva u pitanju je bilo ubistvo, a u 3 nasilničko ponašanje. U preko 64% ovih ubistava žrtve su bile supruge.

Svaki treći optuženi za ubistvo supruge je ranije bio osuđivan za krivična djela Nasilje u porodici i Nasilničko ponašanje učinjeno prema ženi.

Ovo je indikativno jer ukazuje na uzročno-posljedičnu vezu prethodnog nasilja i ubistva.

„..prijavimo nasilje nad ženama i djevojčicama
prije nego što nasilje eskalira u ubistvo..“

Ovo je samo izvadak iz analitičkog izvještaja, a cijeli tekst možete pogledati ovdje.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal