Opredijeljenost za pristup uslugama bez predrasuda i stereotipa

“Vi ste home made brand, a s druge strane pomjerate granice i prakse na nivou države!”
“Bilo je interakcije i pokrenuli ste reakcije iz želuca. Razmijenili smo mišljenja, stavove i od svih mojih budućih seminara očekivat ću da bude kao vaš!”
“Vi nam dođete ko desetka!! Gdje mi ne možemo vi nastavite za naše korisnike.”
Hvala svim uposlenicima centara za socijalni rad ZDK koji su sa nama dva dana predano radili kako bi svi zajedno pomogli da žene žrtve nasilja imaju što jednostavniji pristup uslugama i resursima centara.
Hvala našem partneru, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, na podršci u realizaciji izuzetno važnog seminara.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)