Godišnji izvještaj o radu za 2019 godinu

Želimo sa svima Vama podijeliti Godišnji izvještaj o radu Centra ženskih prava, sa prikazom sažetka najaktuelnijih aktivnosti i postignuća koji su obilježili 2019. godinu.

 

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal