I Zenica je ustala – Kampanja Jedna milijarda ustaje

Kampanja Jedna milijarda ustaje obilježena je danas, 14. Februara 2013. godine u Zenici. Plesali/e smo zajedno sa milijardom žena i muškaraca širom svijeta da se konačno kaže KRAJ! nasilju nad ženama, djevojkama i djevojčicama! Sa nama su plesali/e aktivisti/ceInfoteke Zenica , Asocijacije srednjoškolaca Zenica, Plesni klub Iskre, Udruženje mladih Steel Slaves, Crveni križ, te mnogi/e drugi/e. Želimo se zahvaliti svima koji su došli/e. Zahvaljujemo se i Multiplex Kinu Ekran Zenica koji su pomogli događaj. U fotogaleriji možete pogledati fotografije sa događaja.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)