“4P” – Novo ime za POMAGAČICU, POSVEĆENOST, POVJERENJE i PRAVDU

“4P” – Novo ime za POMAGAČICU, POSVEĆENOST, POVJERENJE i PRAVDU.
Žene žrtve nasilja i one u riziku od nasilja na brži, lakši i efikasniji način će imati podršku 50 pomagačica u 24 lokalne zajednice širom BIH u procesu ostvarivanja zaštite prava i pristupa pravdi.
Promocija mreže “4P” održana je 29.06.2022. godine na Konferenciji „Pružanje podrške u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici“ uz učešće 120 stručnjaka, profesionalaca, praktičara i pojedinaca/ki iz cijele BIH.
Konferencija je bila prilika za dodjelu certifikata članicama mreže 4P, nakon završene jednogodišnje obuke za specijaliziran pristup u radu, pružanju podrške i pomoći ženama.
Podaci o pomagačicama u zajednici dostupni su na interaktivnoj mapi: https://cenppz.org.ba/mreza-obucenih-pomagacica-koje…/
Mapa omogućava pretragu na jednostavan način, tako da ženama maksimalno olakšava dobijanje informacija.
Projekat realizuju Centar ženskih prava u saradnji sa Udruženje Žena Romkinja Bijeljina, a finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)