Redovni sastanak Multisektoralne radne grupe

U periodu 27.-28. januara 2022. godine održan je prvi ovogodišnji redovni sastanak Mutlisektoralne radne grupe. Praktičari i eskperti okupljeni kroz rad grupe razgovarali su o tekućim procesima reforme zakonodavnog okvira, sa fokusom na zaštitu prava žena žrtava rodno zasnovanog nasilja. U svom radu članovi/ce su se naslanjali na nalaze i preporuke monitoringa suđenja u predmetima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, kao i informacije do kojih dolaze u radu i pri kontaktu sa žrtvama nasilja. Ovakvi uvidi i osvrti neophodni su za dalji rad usmjeren na zagovaranje za bolji položaj i poboljšanje pristupa pravdi za žene u BiH.

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)